deyib-gülmə

deyib-gülmə
is. Şən bir halda söhbət etmə, şirin söhbət, şənlənmə, sevinmə. İkram . . yoldaşlarının deyib-gülməsində iştirak etmirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • deyib-gülmək — f. Şən bir halda söhbət etmək, şirin söhbət etmək; şənlənmək, sevinmək. İnsan deyib gülməz vətəndən ayrı. S. Rüst.. Üzlərdə şənlik, deyib gülmək, çalıb çağırmaq həvəsi görünür. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyib-danışmaq — f. Söhbət etmək. Yetişibsən, indən belə yaraşmaz; Yadlar ilə deyibdanışmaq sənə. Q. Z.. İndiyə kimi Rahimin evi belə şad deyibdanışmaq, oxuyub gülmək, cavan səsləri eşitməmişdi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalıb-çağırmaq — f. Bir havanı musiqi alətində çalaraq oxumaq. <Cavanlar> Yusifgilə təklif etdilər ki, bir az çalıb oxusunlar. S. S. A.. Üzlərdə şənlik, deyib gülmək, çalıb çağırmaq həvəsi görünür. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalıb-oxumaq — f. Bir havanı musiqi alətində çalaraq oxumaq. <Cavanlar> Yusifgilə təklif etdilər ki, bir az çalıb oxusunlar. S. S. A.. Üzlərdə şənlik, deyib gülmək, çalıb çağırmaq həvəsi görünür. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qah-qah — z. Qəhqəhə ilə, bərkdən. Əl ələ çalanda, qah qah güləndə; Əyləşib qalanda, pünhan olanda; Deyib danışdığı yadıma düşdü. Aşıq Hüseyn. Qah qah gülüş getdi; Asdım dəstəyi; Nəfəsimi dərməmiş, dring dring yenə zəng oldu. R. R.. // is. Qəhqəhə. Qah qah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaqqıldaşmaq — qarş. 1. Hamı birdən qaqqıldamaq. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz; Qaqqıldaşa qaqqıldaşa z. durnalar? Q. Z.. Kəkilli durnalar hey qatar qatar; Qaqqıldaşıb keçir, açılmış bahar. R. R.. 2. Qəhqəhə ilə gülmək, bir birinə qoşulub bərkdən gülmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söz — is. 1. Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vahidi; kəlmə. Sözün mənası. – Hamıya bir vahimə düşdü, söz demək istəyənlərin sözləri boğazlarında qurudu. B. T.. Əşrəfin danışdığı gözəl sözlərə qulaq asanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”